16. dubna je světový den hlasu! Pečujte o svůj hlas s pomocí GeloRevoice pastilek!

16/04/2023

Hlas spojuje nás!

Hlas spojuje nás!
Hlas spojuje nás!

Hlas - spojuje nás! V dubnu si připomínáme světový den hlasu.

Náš hlas potřebuje péči celoročně - starejte se o svůj hlas, protože platí, že HLAS - spojuje nás!


Věnujte péči svému hlasu - pijte hodně vody, abyste neměli sucho v krku, omezte kouření, pobyt v zakouřeném prostředí, i pití alkoholu vysušuje sliznice. Využívejte efektivní lokální zvlhčení hlasu pomocí pastilek GeloRevoice. Nepřetěžujte svůj hlas přílišným či příliš hlasitým mluvením.

Rady a Tipy pro váš hlas

Uvědomte si, jaký by byl váš život bez hlasu nebo s trvalou chraptivostí. Byli byste schopni kvalitně pracovat?

Byli byste schopni vyjádřit své emoce či náklonnost k lidem, které máte rádi?

Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Pro milióny lidí po celém světě je hlas pracovním nástrojem.

Z původně národní iniciativy se během několika let stala akce světová. První Světový den hlasu (World Voice Day) se konal v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojila roce 2009.

V tento den je možné na mnoha ORL klinikách a v ambulancí podstoupit zdarma vyšetření hlasivek a hrtanu.